ورود/عضویت سبد خرید  

اختلالات طیف اوتیسم کدامند؟

اختلالت اوتیسم شامل اختلالات فراگیر رشد، اختلالات توهمی و اختلالات آسپرگر میباشد. در واقع تمامی اختلالاتی که در گروه اختلالات اوتیسم قرار میگریند موجب میشوند که کودکان از لحاظ رفتاری و رشد فکری و اجتماعی دچار اختلال بوده و از لحاظ بر قراری ارتباط کلامی و سایر اعمال مشابه دچار رفتارهای غیر طبیعی باشند. اختلالات اوتیسم موجب تاخیر در روند رشد کودک میگردند و همچنین موجب میشوند که کودک در براقراری ارتباط با دیگران و همسن و سالان خود دچار مشکل گردد، کودکان دچار به اوتیسم از لحاظ رفتار اجتماعی نیز دارای مشکلاتی بوده و قادر به یادگیری مهارتهای رفتاری و اجتماعی نمیباشند. ناتوانی در یادگیری و مشکلات رفتاری در این نوع کودکان ممکن است خفیف یا شدید باشد. با وجود آنکه در برخی کودکان علائم اوتیسم از زمان نوزادی آنها قابل تشخیص میباشد، در برخی دیگر از کودکان علائم این مشکل در 1 تا 2 سالگی نمایان میشود.
امروزه پزشکان به این باور رسیده اند که اوتیسم تنها دراثر یک عامل ایجاد نمیگردد و عوامل متعددی در بوجود آمدن آن نقش دارند. علاوه بر این زمانی که کودکان به اوتیسم دچار میشوند تنها یک مشکل مغزی در آنها مشاهده نمیگردد، بلکه مشاهده شده است که 8 تا 10 فاکتور مختلف وجود دارند که در هنگام این بیماری میتوانند موجب عملکرد غیر عادی مغز گردند.


Certified byشما هم می توانید در مورد این صفحه نظرتان را ارائه نمایید

نام شما:

نظر شما: