ورود/عضویت سبد خرید  

چگونه ترک سیگار بر روند پیری تاثیر گذار است؟

کشیدن یک پاکت سیگار در طول روز میتواند موجب شود که شما 8 سال از سن خود پیرتر به نظر برسید، در واقع شما با کشیدن یک پاکت سیگار 8 سال پیرتر از افراد هم سن و سال خود به نظر خواهید رسید. زمانی که شما سیگار را ترک نمایید، در طول 2 ماه 1 سال جوان تر میشوید و اگر 5 سال از ترک سیگار شما بگذرد، 7 سال جوان تر خواهید شد، یعنی شما با ترک سیگار میتوانید 7 سال از 8 سال از دست داده خود را باز گردانید.


Certified byشما هم می توانید در مورد این صفحه نظرتان را ارائه نمایید

نام شما:

نظر شما: